Výstava podnikateľských konceptov - Podnikajte s franchisingom 2017

Ako člen SFA - Slovenskej franchisingovej asociácie sme sa zúčastnili dňa 12. 10. 2017 výstavy Posnikajte s franchisingom 2017.

Podujatie ponúklo okrem množstva informácií a skúseností aj prezentácie konkrétnych franchisingových konceptov. 

Účastníci odišli bohatší o praktické poznatky, informácie a inšpiráciu o nových možnostiach podnikania a tiež získalo príležitosť nadviazať nové kontakty. Návštevníci sa na výstave Podnikanie s franchisingom  zoznámili s aktuálnou ponukou franchisingových konceptov a najnovšími trendmi vo franchisngovom podnikaní. 

Získali sme priestor pre prezentáciu nášho konceptu CYPRIANUS. Zúčatnili sme sa diskusie, kde sme hovorili o našej ceste a tvorbe slovenského franchisingového konceptu Cyprianus.